Pass-through Dishwasher - Eurowash EW39E with Inlet & Outlet Bench